Opšti podaci / General data

Grupa/Group: Fauna

Naziv vrste/Species name (lat): Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)

Naziv vrste/Species name: Maćuhicin sedefasti leptir / Niobe fritillary

Populacija/Population: Igman

Areal: Većina područja Evrope izuzev sjevera.

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: Cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, partial cds; mitochondrial

Pristupni broj/Accession number: KX011035

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 655

Preuzmi .txt / Download .txt

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: Cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, partial cds; mitochondrial

Pristupni broj/Accession number: KX011034

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 652

Preuzmi .txt / Download .txt

Areal

Ostale informacije / Additional information

Taksonomija/Taxonomy: Eukaryota; Metazoa; Ecdysozoa; Arthropoda; Hexapoda; Insecta; Pterygota; Neoptera; Holometabola; Lepidoptera; Glossata; Ditrysia; Papilionoidea; Nymphalidae; Heliconiinae; Argynnini; Argynnis.

Ekologija/Ecology: A. niobe (Linnaeus, 1758) naseljava proplanke i brežuljke do preko granice drveća. Vrijeme leta je od maja do augusta po jednoj generaciji. Adulti se često hrane biljkama iz porodice Asteraceae, a mužjaci uglavnom miruju na zemlji, listu ili nekoj osunčanoj poziciji u toku većeg dijela dana. Posebno su aktivni u predvečerje sunčanih dana, a zalaskom sunca pronalaze skloništa visoko u drveću ili, češće, u visokoj travi i žbunovima, do narednog jutra. A. niobe (Linnaeus, 1758) je najmanje istražena kada su u pitanju larveni oblici razvoja.

IUCN Status: Najmanje zabrinjavajuća / Least Concern (LC)

Status na Crvenoj listi FBiH/FBiH Red List Status: -