Opšti podaci / General data

Grupa/Group: Fauna

Naziv vrste/Species name (lat): Argynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)

Naziv vrste/Species name: Ljubičicin šarenjak / The high brown fritillary

Populacija/Population: Igman

Areal: Nativna evropska vrsta (izuzev Skandinavije), preko kontinentalne Azije do Japana

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: Cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, partial cds; mitochondrial

Pristupni broj/Accession number: KX011033

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 650

Preuzmi .txt / Download .txt

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: Cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene, partial cds; mitochondrial

Pristupni broj/Accession number: KX011032

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 649

Preuzmi .txt / Download .txt

Areal

Ostale informacije / Additional information

Taksonomija/Taxonomy: ukaryota; Metazoa; Ecdysozoa; Arthropoda; Hexapoda; Insecta; Pterygota; Neoptera; Holometabola; Lepidoptera; Glossata; Ditrysia; Papilionoidea; Nymphalidae; Heliconiinae; Argynnini; Fabriciana.

Ekologija/Ecology: U Bosni i Hercegovini je uobičajena vrsta u montanom i sjevernom pordučju države, dok je na jugu rijetka ili potpuno odsustvuje. Vrijeme leta je od maja do augusta kroz jednu generaciju. Nastanjuju svijetle šume i ivice šuma od morskih obala do granice drveća, česti su u brdovitim predjelima. Za ženke vrste A. adippe (Denis & Schiffermüller, 1775) je primijećeno kako odaberu jednu biljku kao izvor nektara, naizmjenično se hrane i polažu jaja u okolni prostor na svake dvije do tri minute.

IUCN Status: Last Concern (LC)

Status na Crvenoj listi FBiH/FBiH Red List Status: -