Opšti podaci / General data

Grupa/Group: Flora

Naziv vrste/Species name (lat): Micromeria pulegium (Rochel) Bentham

Naziv vrste/Species name: Vrisić

Populacija/Population: Istočna Bosna

Areal: Južni Karpati u Rumuniji, Istočna Bosna i Istočna Srbija

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: Maturase K (matK) gene, partial cds; chloroplast

Pristupni broj/Accession number: KX954594

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 879

Preuzmi .txt / Download .txt

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: Small subunit ribosomal RNA gene, partial sequence; internal transcribed spacer 1, complete sequence; and 5.8S ribosomal RNA gene, partial sequence

Pristupni broj/Accession number: KY380093

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 305

Preuzmi .txt / Download .txt

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: 5.8S ribosomal RNA gene, partial sequence; internal transcribed spacer 2, complete sequence; and large subunit ribosomal RNA gene, partial sequence

Pristupni broj/Accession number: KY380098

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 377

Preuzmi .txt / Download .txt

Areal

Ostale informacije / Additional information

Taksonomija/Taxonomy: Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; asterids; lamiids; Lamiales; Lamiaceae; Nepetoideae; Mentheae; Clinopodium.

Ekologija/Ecology: Micromeria pulegium je višegodišnja biljka visoka 30-50 (90) cm (Slika. 1). Izdanci biljke su brojni, stabljike uspravne, odrvenjene u donjem dijelu, sa korom koja se trakasto ljušti. One su nerazgranate ili slabo granate, prekrivene prostim, unatrag savijenim dlakama. Listovi srednjeg i donjeg dijela stabljike su jajasti, rjeđe okruglasti. Gornji listovi su sitniji, eliptični do lancetasti. Svi listovi su u bazi klinasti, na licu tamnozeleni, na naličju pepeljasto-zeleni sa brojnim tačkastim žlijezdama, pokriveni kratkim oštrim dlakama. Listovi posjeduju 3-5 izraženih, lučno savijenih bočnih nerava, duž oboda su tupo nazubljeni. Lisna drška je gusto kratko dlakava, 2-3 puta kraća od lisne ploče. Brakteje dlakave, ušiljeno-linearne, iste dužine kao cvijetne drške ili kraće od njih. Micromeria pulegium predstavlja endemičnu vrstu Južnih Karpata u Rumuniji, sa enklavom u istočnoj Bosni i Istočnoj Srbiji. Biljka nastanjuje stjenovita mjesta, strme kamenjare i sipare, pri čemu se njena staništa nalaze uglavnom u krečnjačkim klisurama i kanjonima. Zabilježena je u visinskom dijapazonu od 1000-1200 m (Šilić, 1979), ali se sreće i na znatno manjim nadmorskim visinama. Literaturni izvori ukazuju da se M. pulegium osim u Rumuniji sreće i na manjem broju lokaliteta u istočnoj Bosni i zapadnoj Srbiji (Šilić, 1979; Diklić & Nikolić, 1986).

IUCN Status: Not Examined (NE)

Status na Crvenoj listi FBiH/FBiH Red List Status: Critically Endagered (CE)