Opšti podaci / General data

Grupa/Group: Fauna

Naziv vrste/Species name (lat): Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Naziv vrste/Species name: Smeđa krastača / Common toad

Populacija/Population: Treskavica

Areal: Smeđa krastača je jedan od najrasprostranjenijih vodozemaca u Evropi

Sekvencijski podaci / Sequence data

Naziv sekvence/Sequence name: Cytochrome oxidase subunit I gene, partial cds; mitochondrial

Pristupni broj/Accession number: MH734357

Veličina sekvence/Sequence size (bp): 658

Preuzmi .txt / Download .txt

Areal

Ostale informacije / Additional information

Taksonomija/Taxonomy: Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Amphibia; Batrachia; Anura; Neobatrachia; Hyloidea; Bufonidae; Bufo.

Ekologija/Ecology: Dostižu dužinu do 15 cm (ženke su nešto veće). Imaju dosta izrežno bradavičastu kožu, te istaknute paratoidne žlijezde. Zjenica oka je horizontalna. Obično su jednoliko tamnozelene boje, rijetko sa tmanijim mrljama ili svijetlojom bojom tijela. Donja strane tijela je bjelkasta, ponekad sa tamnijim mramorastim uzorkom. Nastanjuje širok spektar staništa do 2000 m n.v. Smeđa krastača je jedan od najrasprostranjenijih vodozemaca u Evropi. Obično su nokturne životinje koje se skrivaju tokom dana. Vrlo često bivaju pregažene na cestama tokom migracija prema vodenim ekosistemima za vrijeme parenja. U Bosni i Hercegovini je svuda prisutna vrsta.

IUCN Status: Najmanje zabrinjavajuća / Least Concern (LC)

Status na Crvenoj listi FBiH/FBiH Red List Status: